Контакт | WSZOP - Katowice

main page » Абитуриент » Контакт
a a a

Контакт

Специалист по вопросам международного сотрудничества - Елена Кощенко
@:

Специалист по делам международного сотрудничества – Агнешка Чихи
@:

Специалист по вопросам международного сотрудничества - Наталия Каспер
@: nkasper@wszop.edu.pl

ул. Банкова 8, 40-007 Катовице
комната № 210

Тел: 0323559770 внутр. тел. 32
Viber/WhatsApp: 0048 501624010